ParkSupport

ParkSupport wil de – collectieve – ondernemers en de overheden op een zakelijke en efficiënte manier ondersteunen en bij elkaar brengen. Daarvoor biedt ParkSupport de volgende diensten aan:

BIZ en Parkmanagement:
• Ondersteuning van gemeenten en bedrijvenverenigingen bij het realiseren van Bedrijveninvesteringzones (BIZ), inclusief de projectcoördinatie.
• Verzorgen van een compleet programma voor parkmanagement, inclusief de beveiliging van bedrijventerreinen.
(Her)ontwikkeling bedrijventerreinen:
• Verzorgen van de projectcoördinatie bij de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen (inclusief leegstandproblematiek).
• Bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar/van bedrijfskavels.
Samenbrengen overheid en bedrijfsleven:
• Intermediair voor lokale overheden en collectieve ondernemers (inclusief secretariaatsfunctie).
• Ondersteuning en advies voor individuele ondernemers in hun contacten met de overheid